Flora

Gizakia agertu baino lehen segur Baztan osoa baso mardulaz josia zegoela. Gaur egun lurraldeko %44ko eremua hartzen dute oihanek, zuhaitz mozte, artzaintza eta suteen ondorioz nabarmenki gutxitu baita beren azalera.

Fauna

Faunari dagokionez aipatzekoa da azken aldi honetan basurde, orkatz, azeri eta basahuntzaren gorakada.

Erreketako amuarrainak aldiz gogor egin du bera, koipu eta lertxunaren indartzearen ondorioz.

Erratzun bildutako zenbait lekuek diotenez, XIX. mendearen inguruan hil zen Baztango azkeneko hartza.


Natura iruditan, Iñaki Atxa