COOKIEN POLITIKA

 

Zerdira cookie-ak?

Cookie batwebgunejakinbatzuetarasartzeanzureordenagailuandeskargatzen den fitxategibat da. Cookie-ekaukeraematendiote web orribati, besteakbeste, erabiltzaile baten edobereekipoarennabigazio-ohitureiburuzkoinformazioagordetzeko eta berreskuratzeko, eta, daukateninformazioaren eta ekipoakerabiltzenduenmoduarenarabera, erabiltzaileaezagutzekoerabildaitezke.

 

Web honekerabiltzendituen cookie motak

Web orrihonek cookie-akerabiltzendituzenbaithelburutarako, besteakbeste:

O            Cookie teknikoak: erabiltzaileariaukeraematendiote web-orri, plataforma edoaplikazio baten bideznabigatzeko eta bertandaudenaukerakedozerbitzuakerabiltzeko, hala nola, trafikoa eta datuenkomunikazioakontrolatzea, saioaidentifikatzea, sarbidemugatukoparteetarasartzea, eskaerabatosatzendutenelementuakgogoraraztea, eskaerabaterostekoprozesuaegitea, izenaematekoeskaeraegiteaedoekitaldi batean parte hartzea, etab. Segurtasunanabigazioan, bideoakedosoinuazabaltzekoedukiakbiltegiratzeaedoedukiaksarebidezpartekatzea.

O            Pertsonalizazio-cookieak: erabiltzaileariaukeraematendiotezerbitzurakosarbideaizateko, aldezaurretikdefinitutakoezaugarriorokorbatzuekin, erabiltzailearenterminaleandaudenirizpidebatzuenarabera, hala nolahizkuntza, zerbitzurakosarbideaematenduennabigatzaile mota, zerbitzurakosarbideaematendueneskualdekokonfigurazioa, etab.

O            Analisi-cookieak: gukedohirugarrenektratatzenditugunakdira, eta aukeraematendiguteerabiltzailekopuruakuantifikatzeko eta, horrela, eskainitakozerbitzuarenerabiltzaileekegitendutenerabilerarenneurketa eta azterketaestatistikoaegiteko. Horretarako, gure web-orrikonabigazioaaztertzen da, hura hobetzeko.

 

Informazioalortu eta aztertzekoerabiltzendugunaplikazioaGoogle Analytics da.

  • Google Analytics: cookie-akbiltegiratzendituwebgunehonetakotrafikoari eta bisita-bolumenariburuzkoestatistikakeginahalizateko. Webgunehauerabiltzean, Googlekzuriburuzkoinformazioatratatzekobaimenaematenari zara. Beraz, aldehorretatikedozeineskubidebaliatzeko, Googlerijakinarazibeharkozaiozuzenean.

 

Horretarakoerabiltzendiren cookie-ak (_utma, _utmb, _utmc, _utmt eta _utmz) hirugarrenen cookie-akdira.

Cookie horiekerabiltzaileekguneanegitendutennabigazioariburuzkoinformazioabiltzekoerabiltzendira, bisitenjatorria eta estatistika-mailakoantzekobestedatubatzukezagutzeko.

Honakoestekahauenbidez Google Analitiycs-ekerabiltzendituen cookie-en xehetasunak eta helburuaikusditzakezu: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

etaGooglerenpribatutasunZentroa

 

Oharra: ‘Propias’ motako cookie-akwebgunehonenjabeakbakarrikerabiltzenditu, eta ‘De terceros’ cookie-ak, berriz, aurrekotaulanzehaztutakozerbitzu-emaileak.

 

Cookie-akezabatuedoblokeatu

Ordenagailuaninstalatutakonabigatzailearenaukerakkonfiguratuz, zureekipoaninstalatutako cookie-akblokeatzekoedoezabatzekoaukeraduzu.

Zurenabigatzaileari eta cookie-eiburuzkoinformaziogehiagoikusdezakezuestekahauetan:

 

 

 

Bestenabigatzailebatzuk

Kontsultatuinstalatutaduzunnabigatzailearendokumentazioa.

Google Analyticsnabigatzaileentzakodesgaikuntza-osagarria

Nabigatzaileguztietan Google Analytics-en cookie analitikoakbaztertunahibadituzu, Google Analytics-era informaziorikezbidaltzeko, funtziohoribetetzenduenosagarribatdeskargadezakezuestekahonetatik: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.