Harana

Ekonomia

Baztango ekonomia abeltzaintzan oinarritu izan da betidanik. Jarduera honek XX. mendean beherakada nabarmena izan badu ere gaur egun oraindik familia ugari bizi da behi eta ardien abeltzaintzaz nagusiki.

Industriaren agertzea urria da (eraikuntzako zenbait enpresa, harrobiak, zurgindegiak etab.)

2000 urtearen inguruan nekazal turismoak gorakada nabarmena izan du, nekazal etxe aunitz landa etxe bilakatu baita.

economia
Labrantza etxea (Gartzain)